NELER YAPIYORUZ

Konut Mimarlığı

Mimari ve yapısal tasarım, teknik danışmanlık konularında deneyim sahibiyiz ve çeşitli stratejik projeleri başarıyla koordine ediyor ve müşterilerimize alternatifli yenilikçi çözümler sunuyoruz.

 • Mimari danışmanlık
 • Mimari tasarım ve yönetimi
 • Konsept projeler, teklifler ve sunumlar
 • Ön tasarım, eskiz tasarımı, kesin projeler
 • İnşaat / dekorasyon belgelerinin, çizimlerinin ve teknik spesifikasyonların hazırlanması/ yönetimi
 • İç mekan tasarımı
 • Mimari uygulama sözleşmesi hazırlanma süreci, teklif toplama süreçleri ve müteahhit seçim süreçlerinin yönetimi
 • Yeşil bina tasarımı ve sürdürülebilir mimari
 • Çevreye duyarlı inşaat malzemelerinin dikkatle seçilmesi
 • Çevreye duyarlı uygulamaların kullanılması
 • Bir binanın yaşam döngüsü boyunca kaynak verimliliği
 • Doğal malzemelerin kullanımına yönelme
 • Ekonomik fizibilite
 • Bugünün teknolojisinin kullanılması
 • Enerji tasarrufu
 • Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı

Neler Yaptık
Neler Yapıyoruz

Ticari Projeler

BFY Mimarlık; yüksek kalitede, çevre dostu, estetik olarak ayrışan ve kimliğiyle öne çıkan mekanlar tasarlar. Bu ortamları maksimum verimlilikte kullanabilmek için de yurt içi ve yurt dışından alanında profesyonel planlamacılar, danışmanlar ve mühendislerle işbirliği yapar.

Deneyimli kadromuz ile imalatı devam etmekte olan ve  gerçekleştirmeyi planladığınız yapım işlerinin, fizibilite aşamasından başlayarak tasarım , teknik destek , shopdrawing hazırlanması , planlama , hakediş düzenlemeleri , proje yönetimi hizmetleri ile çözüm ortaklığı yapmaktayız.

Neler Yaptık
Neler Yapıyoruz

İç Mekan Tasarımı

Mimarilerin ruhunu ortaya çıkaran iç dekorasyonlar.. detaylarda kaybolacağınız çalışmalar…

BFY Mimarlık olarak mekansal hayalleri gerçeğe dönüştürüyor, özgün tasarımları işlevsel ve estetik değerleri olan nitelikli mekanlar haline getiriyoruz. Tasarımdan anahtar teslimine kadar, projenin her aşamasını titizlikle yürütüyor ve hayal ettiğiniz yaşam alanını sizlere sunmayı hedefliyoruz.

Konut, eğitim yapıları, turizm tesisleri, endüstriyel yapılar, resmi yapılar, sağlık yapıları, iş merkezleri gibi alanlarda mimarinin detaylarını ön plana çıkaran iç dekorasyon çalışmaları sunuyoruz.

Mimaride, tasarım kadar fonksiyonun da önemli olduğunu unutmuyor, estetik kaygılarımızın işlevselliğin önüne geçmesine izin vermiyoruz. Büyük ya da küçük, her dekoratif uygulamaya aynı özeni gösteriyoruz. Moda olanın geçici büyüsüne kapılmadan, dünyayı takip ediyoruz.

Neler Yaptık
Neler Yapıyoruz

İç Mekan Mimarlığı

İç mimari projelerimizde eksiksiz alt yapı ve detay çözümleri ile müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda , çevre ile uyumlu, işlevsel ve kişiye özel mekanlar tasarlıyoruz. Bu tasarım aşamız aşamasında mekanların ihtiyaçlarını en iyi malzeme ve işçilik seçenekleri ile değerlendirilip projelendirmemizi bu öncelikte yapılandırıyoruz. Yapılmış ve hali hazırda devam etmekte olan projeler kapsamında otellerden fabrikalara, binalardan mağazalara kadar mimarinin dokunduğu her alanda çalışıyoruz.

İlk önce dışı düşünülmüş, içine bir şekilde yerleşilmiş olan yapılarda fonksiyondan başlayıp forma giden, tüm yönleriyle tasarlanmış yapılar üretiyoruz.

Kısa sürede elde ettiğimiz büyük başarılar ve referanslar, işimizde ortaya koyduğumuz büyük farkın, bizlere gurur veren kanıtları oldu.

Neler Yaptık
Neler Yapıyoruz

Enerji Kimlik Belgesi

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Neler Yaptık
Neler Yapıyoruz

3D Modelleme

3D Modelleme, 3D Mimari Çizim ve 3 Boyutlu Görselleştirme hizmetleri ile iç ve dış mekan, mimari modelleme ve animasyon konusunda etkin çizimler yapmaktayız.

3D Mimari modellemedeki amaç; projeyi daha kabul edilebilir, tasarım adına daha esnek hale getirmektir.

3D Modelleme ve Görselleştirme kapsamında 3D Mimari Modelleme, 3D Karakter Modelleme, 3D Kat Planı Modellemesi, 3D Mekan Modelleme, 3D Mimari Görselleştirme, 3D Sanal Ortam Modelleme, 3D Ürün Modelleme, Peyzaj Görselleştirme hizmetlerini vermekteyiz.

Neler Yaptık